Paweł Jaworski

JAWORSKI Paweł_foto_jerzywypych kopia-photoaidcom-2x-ai-zoom kopia
fot. Jerzy Wypych

Filozof, urbanista, rozwija urbanistykę eksperymentalną, łączącą projektowanie, badania i partycypację. Wychowany w Pszczynie na osiedlu Piastów. Od wielu lat przygotowuje rozwiązania dla przestrzeni publicznych polskich miast poprzez testowanie zagospodarowania tymczasowego. Jego działania zostały wyróżnione w konkursach Komisji Europejskiej dla najważniejszych przedsięwzięć w zakresie mobilności (nagroda główna Mobility Action Award 2022, nominacja do nagrody Mobility Week Award 2021) oraz Innovation In Politics Institute (nominacja do nagrody Innovations in Politics Award 2021 w kategorii Demokracja).

Pszczyna ma dla mnie znaczenie podwójne, odwołujące się do przeszłości i prywatne oraz skierowane w przyszłość i publiczne. Jest krainą dzieciństwa, ale też – co ważniejsze – ośrodkiem, który może stać się europejskim laboratorium małomiejskości. Na jej problemy i potencjał w obszarze ochrony środowiska i zarządzania urbanistycznego, turystyki, kultury czy demografii patrzę więc w szerszym kontekście, by wydobyć cechy typowe, a nie specyficzne. Z tej perspektywy Pszczynę opisuję jako miejsce, w którym można dyskutować, testować i badać różne pomysły poprawiające zagospodarowanie małych miast oraz funkcjonowanie ich społeczności. Idee, które mogą później zainspirować ludzi mieszkających w miejscowościach o podobnym charakterze czy skali do podjęcia własnych wysiłków na rzecz zmiany.