dr Grzegorz Wołowiec

WOŁOWIEC Grzegorz-ok

Autor i współautor wielu książek i publikacji naukowych. Absolwent Technikum Ogrodniczego w Pszczynie, filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN. W latach 1999–2009 pracował również jako adiunkt w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni kierownik i wykładowca studiów podyplomowych w IBL PAN. Badacz historii życia literackiego oraz historii nauki o literaturze w okresie PRL. Stypendysta NATO Advanced Fellowships Programme na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie (2003).

Wyjechałem z Pszczyny równo czterdzieści lat temu i nieustannie noszę ją w myślach i w sercu. Piękne miejsce, piękni, otwarci i życzliwi ludzie; historia, kultura i natura w tym, co najlepsze i w pełnej harmonii. Miasteczko – państwo.