dr prof. UŚ Katarzyna Trynda

TRYNDA Katarzyna_foto_2 kopia

Prorektorka ds. kształcenia studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wybitna specjalistka łącząca w swojej pracy i zainteresowaniach naukowych informatykę, statystykę, zarządzanie informacją oraz dydaktykę. Koordynatorka wielu projektów naukowych i dydaktycznych, stypendystka London University (1998).

Pszczyna to miejsce, z którym jestem związana od dziecka. Miejscowość, przez którą codziennie jadę do pracy, przez którą wracam do domu. Po pierwsze Pszczyna to Społeczne Ognisko Muzyczne, na zajęcia którego chodziliśmy razem z bratem, a potem moje dzieci. Swoich znajomych, przyjeżdżających z daleka zabieram do Pszczyny, Zamku, Parku, Skansenu.
Pszczyna to miejsce z historią.
To wreszcie liceum, koleżanki i koledzy z klasy i nasi profesorowie.
Miejscem, które trzeba zmienić – unowocześnić.