Konkurs o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury

Europejska Stolica Kultury (ESK) to prestiżowy tytuł przyznawany, co roku dwóm lub trzem miastom w Europie, które wyróżniają się bogatym życiem kulturalnym, otwartością na różnorodność oraz pasją do tworzenia i promowania sztuki. Te miasta łączą różne kultury, tradycje i pokolenia, tworząc dynamiczną scenę kulturalną.

Co to jest Europejska Stolica Kultury?

Jak zostać Europejską Stolicą Kultury?

12 Polskich Miast w Walce o Prestiż

Dwanaście polskich miast zgłosiło swoją kandydaturę do konkursu na Europejską Stolicę Kultury 2029. Oto lista miast, które przystąpiły do konkursu: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Kielce, Kołobrzeg, Lublin, Opole, Płock, Pszczyna, Rzeszów, Toruń.

Deklaracje o udziale złożono 17 sierpnia 2023 roku. Kolejnym krokiem będzie przesłanie wniosków aplikacyjnych, które będą poddane ocenie przez niezależnych ekspertów do 15 września. Selekcja finałowa, planowana na połowę 2024 roku, ma wyłonić miasta, które będą reprezentować Polskę w tym prestiżowym konkursie.

Po pięciodniowych obradach zespół niezależnych ekspertów przedstawił rekomendację, zawierającą krótką listę kandydatów wybranych spośród 12 rywalizujących ze sobą miast z całego kraju. Bielsko-Biała, Katowice, Kołobrzeg i Lublin zostały wytypowane jako polscy finaliści konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.