Artur Malke

Artur Malke Menedżer kultury, muzyk, ekonomista, członek International Artists Managers’ Association oraz wiceprezydent REMA European Early Music Network, organizacji zrzeszającej prawie 150 europejskich festiwali i sal koncertowych, prezentujących muzykę dawną. Jest jednym z założycieli {oh!} Orkiestry Historycznej, której był menedżerem w latach 2012–2020. Obecnie dyrektor Chóru Polskiego Radia w Krakowie i współorganizator festiwalu muzyki dawnej All’improvviso w Gliwicach.  Współproducent prawie trzydziestu…

prof. Wanda
Olech-Piasecka

prof. Wanda Olech-Piasecka Nauczyciel akademicki i naukowiec, profesor Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW, prezes zarządu Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. Od przeszło trzech dekad specjalizuje się w tematyce ochrony i rozwijania populacji żubra w Polsce i Europie. Prowadzone przez nią programy badawcze oraz wdrażane w terenie działania walnie przyczyniły się do czterokrotnego zwiększenia populacji tego – niemal wymarłego – gatunku.…

prof. Marian Oslislo

prof. Marian Oslislo Grafik, pedagog, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w latach 2005 – 2012. Zajmuje się różnorodnymi działaniami z obszaru współczesnej kultury wizualnej (sztuka i dizajn): grafiką artystyczną, projektowaniem druków akcydensowych, wydawnictw, systemów tożsamości i informacji wizualnej po fotografie i działania multimedialne. W swojej twórczości poszukuje nowych przestrzeni dla wizualnej kreacji na styku mediów analogowych z cyberprzestrzenią. Jego prace były prezentowane na kilkudziesięciu…

Anna Syska

Anna Syska Historyczka i popularyzatorka architektury. Autorka książki „Spodek w Zenicie. Przewodnik po architekturze lat 1945–1989 w województwie śląskim”. Zajmuje się dziedzictwem kulturowym województwa śląskiego i zachodniej Małopolski, a zwłaszcza architekturą XX wieku. Pracuje jako Miejska Konserwator Zabytków w Tychach. Miłośniczka kundli i ceramiki wytwórni Steatyt. Prowadzi popularny profil na Instagramie @to_tylko_architektura. Pszczyna to dla mnie dziecięcy zachwyt, na który składają się: smak lodów jedzonych…

Anita Szymańda

Anita Szymańda Rodowita pszczynianka. Filozofka realizująca się we współpracy ze środowiskami artystycznymi. Z doświadczeniem w zakresie nadzoru merytorycznego nad instytucjami kultury, tworzeniem dokumentów strategicznych i wdrażaniem programów z wykorzystaniem funduszy unijnych. Obecnie zawodowo zaangażowana w tematy związane z ochroną środowiska i ekologią. Koordynatorka zespołu merytoryczno-redakcyjnego przy Biurze ESK Pszczyna 2029. Bosa stopa w nieskoszonej trawie, ukąszenie osy, huśtawka zawieszona na czereśni, kura rozgrzebująca ziemię w poszukiwaniu dżdżownicy…

dr prof. UŚ Katarzyna Trynda

dr prof. UŚ Katarzyna Trynda Prorektorka ds. kształcenia studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wybitna specjalistka łącząca w swojej pracy i zainteresowaniach naukowych informatykę, statystykę, zarządzanie informacją oraz dydaktykę. Koordynatorka wielu projektów naukowych i dydaktycznych, stypendystka London University (1998). Pszczyna to miejsce, z którym jestem związana od dziecka. Miejscowość, przez którą codziennie jadę do pracy, przez którą wracam do domu. Po pierwsze…

dr Grzegorz Wołowiec

dr Grzegorz Wołowiec Autor i współautor wielu książek i publikacji naukowych. Absolwent Technikum Ogrodniczego w Pszczynie, filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN. W latach 1999–2009 pracował również jako adiunkt w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni kierownik i wykładowca studiów podyplomowych w IBL…

dr Barbara
Sopot-Zembok

dr Barbara Sopot-Zembok Historyczka, regionalistka. Przez lata zaangażowana w rozwój działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – począwszy od lokalnej historii, poprzez ekologię, na nowych technologiach czy promowaniu nowoczesnych postaw obywatelskich skończywszy. Współautorka monografii Pszczyny, niestrudzenie inicjująca badania historyczne poświęcone miastu i jego okolicy. Wielokrotnie nagradzana przez Starostę Pszczyńskiego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty, odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (2008). Pszczyna…

Marek Zieliński

Marek Zieliński fot. Paweł Dusza Menedżer kultury, autor tekstów krytycznych i koncepcji, kurator kilkudziesięciu wystaw. Od niemal trzech dekad dyrektor Instytucji Kultury Ars Cameralis oraz dyrektor programowy Festiwalu Ars Cameralis. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, autor programów kulturalnych województwa śląskiego za granicą między innymi w Nadrenii Północnej-Westfalii, Bratysławie, Moskwie oraz na EXPO w Hanowerze i Saragossie. Autor koncepcji i programu „Katowice – Miasto…