Grupa młodzieży podczas święta kolorów. Pszczyńska laba 2023

Działaj z nami!

Proces kandydowania do ESK aktywizuje mieszkańców i zachęca do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym miasta.

Czytaj więcej
Ujęcie z drona przedstawiające balony na ogrzane powietrze przed pałacem w Pszczynie

Co to jest ESK?

Każdego roku dwa lub trzy miasta Unii Europejskiej, EFTA lub krajów kandydujących otrzymują tytuł Europejskiej Stolicy Kultury (ESK).

Czytaj więcej

Dlaczego kandydujemy?

Rok inwestycji, wydarzeń, projektów i inicjatyw kulturalnych realizowanych na najwyższym poziomie, przy znacznym udziale finansowym Unii Europejskiej …

Czytaj więcej

Co już zrobiliśmy?

Pomysł na zgłoszenie kandydatury Pszczyny do konkursu ESK 2029 pojawił się w lokalnym środowisku związanym z kulturą na początku tego roku. 

Czytaj więcej

Co przed nami?

Obecnie trwają prace i przygotowania do złożenia pierwszego wniosku prezentującego ogólne założenia programu Europejskiej Stolicy Kultury 2029…

Czytaj więcej