Nasz pierwszy bid book dotarł do MKiDN.

15 września 2023 roku zakończyliśmy pierwszy etap starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.
Dzień wcześniej Dariusz Skrobol – burmistrz Pszczyny podpisał dwadzieścia trzy egzemplarze naszych wniosków, które dziś szefowa biura ESK Marta Wesołowska i przewodniczący Rady Programowej – Pawel Jaworski dostarczyli do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Czas zatem na podziękowania dla wszystkich, bez których nie byłoby projektu Krainy Marzeń:
– Radzie Programowej – za cenne uwagi, opinie i wskazówki,
– wszystkim osobom i organizacjom, które wzięły udział w konsultacjach a także przekazywały swoje pomysły i uwagi drogą telefoniczną i mailową
– władzom powiatu oraz Marszałkowi Województwa a także miastom sąsiadom i miastom partnerskim, które zadeklarowały chęć współpracy przy organizacji ESK,
– miastom kandydatom i Europejskim Stolicom Kultury, z którymi nawiązaliśmy kontakty i które nas inspirują i wspierają,
– zespołowi biura ESK oraz zespołowi redakcyjnemu, który wszystkie zgłaszane pomysły i propozycje przelał na papier i stworzył z tego wspaniałą opowieść o ludziach i Krainie Marzeń, do której dążymy,
– radnym Rady Miejskiej i burmistrzowi Pszczyny za zielone światło do działania i wspieranie tego odważnego pomysłu,
– dziennikarzom i mediom, które tak ciepło przyjęły wiadomość o naszej kandydaturze i dobrze o nas myślą i piszą,
– naszym konkurentom do tego zaszczytnego tytułu – za konstruktywne rozmowy i chęć współpracy w przyszłości,
– tym wszystkim, którzy projektowali, drukowali, zszywali i oprawiali naszego bid booka.
Przede wszystkim jednak, dziękujemy Wam – mieszkankom i mieszkańcom ziemi pszczyńskiej – bowiem to Wy każdego dnia tworzycie unikalny charakter tego miejsca – naszej Krainy Marzeń.

Zobacz też