Dlaczego kandydujemy?

Zdjęcie Agnieszka Gowin, Powiat Pszczyński

Rok inwestycji, wydarzeń, projektów i inicjatyw kulturalnych realizowanych na najwyższym poziomie, przy znacznym udziale finansowym Unii Europejskiej jest wystarczającą zachętą, jednak plusów kandydowania do tytułu ESK jest znacznie więcej.

Proces kandydowania aktywizuje, wzmacnia i integruje środowiska twórcze – lokalni artyści mogą podzielić się swoją twórczością ze światem, zyskać nowych odbiorców, podbić nieosiągalne wcześniej rynki. Pojawiają się twórcze projekty prowadzące do zaskakujących i świeżych efektów. Z kolei mieszkańcy mogą obcować z bogatą ofertą kulturalną, tworzoną w oparciu o ponadregionalne i ponadnarodowe współprace.

Wykorzystanie kultury jako zaczynu do dyskusji o problemach istotnych dla lokalnych społeczności często prowadzi do ich rozwiązania. Niezależnie czy chodzi o brak kanalizacji, zanieczyszczenie środowiska, „brain drainage”, wykluczenie grup społecznych, skutki transformacji czy brak komunikacji między miastem a otaczającymi je gminami – wszystkie te problemy mają swój uniwersalny, europejski wymiar. Wiele z nich zostało przezwyciężonych w Europejskich Stolicach Kultury właśnie dzięki działaniom związanym z kandydowaniem.

Nie trzeba zdobyć tytułu, by odczuć wszystkie wspomniane wyżej korzyści. Zgłoszenie kandydatury wymusza podjęcie działań aktywizujących wszystkich: od mieszkańców, przez instytucje, trzeci sektor, po urzędników i władze miejskie. Każdy wniosek aplikacyjny, który trafia do kolejnego etapu musi zawierać program pobudzający rozwój i przynoszący trwałe korzyści także w sytuacji, gdy tytuł Europejskiej Stolicy Kultury przypadnie w udziale innemu miastu.

ESK to również wielka szansa na rozwinięcie i utworzenie nowych powiązań między biznesem a środowiskami twórczymi. Marka jaką stanowi ESK ułatwia artystom i animatorom kultury zdobywanie finansowania, przedsiębiorcom zaś gwarantuje dobrą inwestycję w kulturę. Z kolei zwiększona rozpoznawalność miasta na arenie krajowej i międzynarodowej przekłada się na rozpoznawalność lokalnego biznesu – zwłaszcza przedsiębiorców, którzy aktywnie włączają się w działania związane z ESK. Szczególnie w przypadku małych i średnich firm jest to potężny impuls rozwojowy.

Fakt, że miasto-gospodarz jest w stanie zrealizować wieloletni projekt kulturalny niezależnie od ewentualnych zmian w lokalnej i krajowej polityce zwiększa jego atrakcyjność w oczach inwestorów. Znalezienia się miasta w gronie finalistów świadczy o tym, że jego potencjał kulturalny, artystyczny, gospodarczy i organizacyjny został pozytywnie zweryfikowany przez europejskich ekspertów.

Europejskie Stolice Kultury są chętnie odwiedzane przez turystów. Co ważne, są to turyści nastawieni nie tylko na uczestniczenie w konkretnych wydarzeniach, ale także odkrywanie ciekawych miejsc i poznawanie lokalnego kolorytu. W oczywisty sposób rozwija to branżę gastronomiczną i hotelarską, a pośrednio przyczynia się do ogólnego wzrostu gospodarczego i tworzy nowe miejsca pracy.

Zobacz też