Co przed nami?

Zdjęcie z zasobów UM Pszczyna

Obecnie nasz wniosek trafił do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, by grono 12 ekspertów (dwóch z polskiego ministerstwa i dziesięciu reprezentujących komisję europejską) mogło się z nim zapoznać.

Pod koniec października spotkamy się z nimi podczas przesłuchań w Warszawie, gdzie przedstawimy prezentację dotycząca naszej kandydatury i odpowiemy na wszelkie związane z nią pytania.

Miasta, które trafią do drugiego etapu konkursu składają dokument prezentujący szczegółowy pomysł na celebrowanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, a także pokazujący problemy, które miasta będą starały się rozwiązać przy okazji kandydowania.

Co ważne, każdy wniosek powinien prezentować inicjatywy, których sens dla lokalnej społeczności, jego wymiar ponadregionalny i ponadnarodowy nie będą zależały od sukcesu w konkursie.

Proces kandydowania ma uruchamiać pozytywne przemiany w każdej z potencjalnych Europejskich Stolic Kultury. Doskonałym przykładem takiej zmiany w Pszczynie jest proces konsultacyjny, w wyniku którego powstał pierwszy w historii miasta strategiczny dokument przedstawiający program rozwoju kultury na kolejne dziewięć lat.

Wiosną przyszłego roku dowiemy się, które polskie miasto otrzyma tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Zobacz też