Co już zrobiliśmy?

Zdjęcie: Agnieszka Gowin, Powiat Pszczyński

Pomysł na zgłoszenie kandydatury Pszczyny do konkursu ESK 2029 pojawił się w lokalnym środowisku związanym z kulturą na początku tego roku.

Od tego czasu udało się:

  • przeprowadzić „Namysł nad kulturą”, czyli proces konsultacji ze środowiskiem twórców, w wyniku którego udało się odkryć potencjał Pszczyny i zidentyfikować kluczowe problemy miasta i okolicznych gmin,
  • stworzyć dokument strategiczny „Pszczyński Program Rozwoju Kultury na lata 2023–2032”, który obejmuje całokształt życia kulturalnego i około kulturalnego miasta i gminy (dokument jest dostępny tutaj),
  • powołać do życia Biuro ESK 2029, które koordynuje działania związane z konkursem, a także zbiera wnioski i inicjatywy lokalnych środowisk o charakterze kulturalnym,
  • powołać Radę Programową ESK 2029, czyli kolegium ekspertów zrzeszające wybitne postaci – artystów, twórców, naukowców, managerów kultury i innych specjalistów – konsultujących i opiniujących wniosek konkursowy i późniejszy program artystyczny Europejskiej Stolicy Kultury,
  • nawiązać współpracę z lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi środowiskami

Zobacz też