Dwanaście polskich miast z różnych regionów kraju złożyło deklaracje o przystąpieniu do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Kolejnym krokiem będzie przesłanie wniosków aplikacyjnych najpóźniej do 15 września, które będą poddane ocenie przez niezależnych ekspertów. Selekcja finałowa, wstępnie zaplanowana na połowę 2024 roku, będzie decydującym etapem w wyborze miasta-gospodarza.

Miasta, które zgłosiły swoje kandydatury:

 • Bielsko-Biała
 • Bydgoszcz
 • Jastrzębie-Zdrój
 • Katowice
 • Kielce
 • Kołobrzeg
 • Lublin
 • Opole
 • Płock
 • Pszczyna
 • Rzeszów
 • Toruń

Wnioski aplikacyjne złożone przez wymienione miasta zostaną ocenione przez panel niezależnych ekspertów, w skład którego wchodzi dziesięć osób wyznaczonych przez Parlament Europejski, Radę UE, Komisję Europejską, Komitet Regionów, oraz dwóch specjalistów wyznaczonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN). Pod koniec października odbędzie się spotkanie preselekcyjne, podczas którego reprezentanci miast kandydujących zostaną przesłuchani. Na tej podstawie panel ekspertów wybierze krótką listę miast przechodzących do etapu selekcji finałowej, zaplanowanej na połowę 2024 roku.

Podobne wpisy